O nás

Súkromná bezpečnostná služba G.S.S., s.r.o. vznikla na základe licencie č. PS000816 vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Bratislave v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších noviel.

Prioritou našej spoločnosti je, aby bezpečnostné služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, mali požadovanú kvalitatívnu úroveň, riešili maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu pri minimalizácii bezpečnostných rizík s primeranými nákladmi, zodpovedajúcimi výške rizika a nasadených prostriedkov. Ku každému klientovi, či konkrétnemu objektu pristupujeme individuálne a komplexne riešime bezpečnostný problém s nevyhnutným právnym, administratívnym a technickým servisom. Naša spoločnosť využíva dokonalý tok informácií, vlastných i externých vysoko kvalifikovaných pracovníkov.