Cenová ponuka

Cena je spravidla stanovená dohodou po konzultácii s klientom a zhodnotení bezpečnostných rizík, materiálno technickej a personálnej náročnosti, špecifických požiadaviek klienta a v závislosti od konkrétnych kladených požiadaviek klienta (ako napríklad vedenie motorového vozidla klienta, obsluha vstupných zariadení, monitorovanie osôb, kontrolná obchádzková činnosť, a pod.)

Ceny sú uvedené orientačne.

Ceny sú uvedené bez DPH.

Cenu je možné upraviť po dohode s klientom. Podľa stupňa bezpečnostného rizika, alebo rozsahu doplnkových služieb sa môže cena navýšiť a naopak, ak klient požaduje iba zabezpečenie činnosti, môže sa znížiť. Cena môže byť takisto dohodnutá paušálnou odmenou, prípadne cieľovou odmenou.