Naše služby

Vytvorenie komplexného systému ochrany osôb, to znamená: analýza situácie, zistenie a stanovenie rizík, pridelenie osobných ochrancov klientovi.